Hoevevlees
Martenshoeve

<< terug 

Martenshoeve is een ecologisch verantwoord en diervriendelijk bedrijf dat reeds vier generaties bestaat. Het is een gesloten varkensbedrijf, d.w.z. alle biggetjes worden hier geboren en gehouden tot vleesvarkens van ongeveer 110 kg, gecombineerd met akkerbouw en wat rundvee.

Alle geslachte dieren zijn, zoals de wet het voorschrijft, vrij van groeibevorderaars, vrij van antibiotica en vrij van hormonen. Daarnaast kiest Martenshoeve ervoor om geen preventieve vaccinaties toe te dienen. Al het aangeboden vlees is dus vrij van vaccinatiestoffen.

De vruchten van de akkers worden volledig gebruikt voor de voeding van varkens. De hoge kwaliteit van het voedsel voor de dieren heeft een positieve invloed op de kwaliteit en de smaak van het vlees. Om dit kwaliteitsvlees niet in de massa te laten verloren gaan, kiest Martenshoeve voor directe verkoop aan bewuste verbruikers.

pic_martenshoeve
                                          Martenshoeve
                                          Laagbulsstraat 1
                                          3570 Alken
                                          T 011/37 50 64
                                          www.martenshoeve.be
                                          demartenshoeve@gmail.com

<< terug

pic_varkenswei

pic_martenshoeve