Eind 2016 richtten elf Limburgse producenten de coöperatie Puur Limburg op (Puur Limburg CVBA). Zij versterkten hun reeds bestaande samenwerking in een coöperatief geheel en streven naar een krachtig en prachtig platteland waar producent en consument terug dichter naar elkaar toe groeien. Puur Limburg CVBA biedt een sterk uitgebouwd logistiek en communicatief platform voor kwaliteitsvolle, seizoensgebonden, ambachtelijke producten van Limburgse bodem. Door op transparante en eerlijke wijze te communiceren over de herkomst en de prijs van een product wil Puur Limburg CVBA de restaurateur, cateraar en consument laten kiezen voor een lokaal product.

 

De doelstellingen van de coöperatie zijn het ondersteunen van innovatief ondernemerschap en het ontwikkelen en versterken van intelligente distributievormen voor landbouw- en streekproducten. Op deze manier krijgt de tewerkstelling op het platteland meer zekerheid en kan deze worden uitgebreid.
Puur Limburg CVBA start met de oprichting van Puur Limburg verkooppunten in rurale gebieden, die door hun herkenbaarheid en opname in een groter coöperatief geheel hun omzet kunnen vergroten. Heel concreet beoogt de coöperatie over te gaan tot de oprichting van 10 Puur Limburg boerderijwinkels, 20 Puur Limburg shops en 20 Puur Limburg horecazaken.

 

Daarnaast ontwikkelt de coöperatie intelligent en milieuvriendelijk transport via het systeem van pick up and delivery. Dit zijn routes waarop in één rit de goederen bij verschillende producenten worden opgehaald en bij meerdere verkoop- of afhaalpunten worden geleverd. Puur Limburg CVBA ontwikkelt een pilootproject rond twee professionele afhaalpunten en zet vijf pick up and delivery routes in Limburg op til.

 

Deze doelstellingen resulteren in een leefbaar platteland en creëren werkgelegenheid op drie niveaus:
1. Boeren/producenten: omzetgroei door grotere afname van hun lokale producten, uitbreiding activiteiten door deelname aan pick up and delivery routes.
2. Verkoop- en afhaalpunten: meer zekerheid omtrent behoud werkgelegenheid, verhogen omzet door groter en gediversifieerd aanbod en bereik ruimer doelpubliek.
3. Puur Limburg CVBA: tewerkstelling voor persoon aan pickorder en chauffeur.
pic_communicatielogoos